KOLONIHAGE PÅ RINGVÅL
rapport for Statskog som grunnlag for utarbeidelse av kolonihage sør for Trondheim