KLIPPFISKBESØKSSENTER
skisseprosjekt, Langøya utenfor Kristiansund