BRAVE NEW ÅNDALSNES
idekonkurranse om utvikling av Åndalsnes sentrum, 2010-2011